Nenasilno.ba
default-logo

Omladinski Resursni Centar (ORC) je osnovan 2004. godine. Prije osnivanja i registracije, ova organizacija je radila kao međunarodna nevladina organizacija pod imenom Helsinški parlament građana (hCa) Tuzla, koja je djelovala u Bosni i Hercegovini od 1995. godine. U prethodnom periodu, hCa / ORC Tuzla je uglavnom radio na programima / projektima koji se tiču mladih, kao i na projektima koji se tiču manjina, prekogranične saradnje itd. www.omladina-bih.net

Jedan od najvećih projekata ORC Tuzla pod nazivom “Omladinska mreža Bosne i Hercegovine”, kojeg smo započeli 1997. godine uz saradnju hCa Banja Luka. Glavna ideja ORC-a bila je povezivanje omladinskih inicijativa (nevladinih organizacija, neformalnih grupa i pojedinaca) iz regiona cijele Bosne i Hercegovine, rad na njihovom osnaživanju i podrška u implementaciji njihovih zajedničkih projekata, aktivnosti i ideja. Posebnu pažnju usmjerili smo na razvoj ovog projekta prema mladima koji žive u malim zajednicama i gradovima u BiH. U proteklim godinama, u okviru mreže, organizovali smo veliki broj aktivnosti kao što su: neformalno obrazovanje (seminari, treninzi), javne rasprave, omladinske konferencije, predizborne kampanje za mlade, akcije podrške organizacijama i pojedincima iz različitih dijelova BiH, program međuentitetskih i međunarodnih razmjena, regionalni i međunarodni susreti mladih itd. Od 1997. do danas hiljade mladih ljudi prošlo je kroz Omladinsku mrežu BiH, a mnogi od njih su sada na važnim i odgovornim funkcijama u javnom i političkom životu u BiH. Trenutno Omladinska mreža BiH okuplja oko 170 članova / omladinskih organizacija, neformalnih omladinskih grupa, pojedinaca.

Pored ovog projekta, u prethodnom periodu realizovali smo i veliki broj drugih projekata za mlade u BiH i regionu. Takođe, mi smo aktivni učesnici i partneri u mnogim regionalnim i međunarodnim projektima, inicijativama, kampanjama; o manjinama, rodnoj ravnopravnosti, demilitarizaciji itd. Neki od realizovanih projekata su: Regionalna omladinska mreža protiv diskriminacije i militarizacije; Mladi mogu učiniti lokalno društvo boljim;

ORC Tuzla je na čelu ALF BiH mreže od osnivanja u BiH (Web stranica: Anna Lindh mreže u Bosni i Hercegovini).

Kampanja – Mlad – Odgovoran – Tolerantan; Predizborna kampanja za mlade 2008; “Raznolikost i društvena konvergencija – ravnopravno učešće manjina u BiH”; Predizborna omladinska kampanja “Pokaži da ti je stalo”; “Povratak omladinskih prostora”; Tolerancija među mladima; i mi smo partneri u regionalnom projektu Prekogranična mreža građana za mir, međusobno pomirenje i bezbjednost ljudi na Balkanu i Turskoj, kao i mnogim drugim manjim projektima. http://cn4hs.org/

ORC Tuzla ima i omladinsku grupu: koja je počela sa radom 2013. Grupa se sastoji od mladih i perspektivnih ljudi koji žele promjeniti društvo u kojem žive. Trenutno postoji 30 aktivnih članova koji se redovno sastaju i rade na pitanjima od značaja za mlade ljude. Za više informacija o ovoj grupi za mlade i kako da pristupite i dobijete članstvo, posjetite našu internet stranicu (www.omladina-bih.net).

Pored nastavka rada na svim pomenutim aktivnostima, Omladinski resursni centar (ORC) Tuzla pomaže i u radu omladinskih organizacija i pojedinaca, posebno onih koji djeluju u manjim i “zatvorenim” mjestima u Bosni i Hercegovini.