Nenasilno.ba
default-logo

PAX znači mir. PAX okuplja ljude koji imaju hrabrosti da zastupaju mir. Zajedno sa ljudima u konfliktnim oblastima i zainteresovanim građanima širom svijeta, PAX radi na izgradnji pravednih i miroljubivih društava širom svijeta.

Svako na svijetu može doprinijeti miru, ali potrebna je hrabrost. Hrabrost u vjerovanje da je mir moguć, plivati uzvodno, progovoriti i nastaviti bez obzira na sve. Imati hrabrosti hvaliti mir, ići u sve moguće krajnosti radi istog. Imati hrabrosti i pozvati političare na odgovornost i da gledaju dalje od sopstvenih noseva. Hrabrost da priđete ljudima i da ih pozovete da učestvuju, bez obzira na njihovu pozadinu.

PAX okuplja ljude koji imaju hrabrosti da zastupaju mir. Radimo zajedno sa ljudima u konfliktnim oblastima, sastajemo se sa političarima i koordiniramo napore sa posvećenim građanima.

Mir pripada svima. Svako ko vjeruje u mir može mu doprineti. PAX pokreće mir. Pozivamo posvećene građane da učestvuju, pošaljite jednostavno zahtjev na Facebook-u, osnujte mirovnu ambasadu ili razmišljajte o novoj inicijativi za angažovanje dotičnog građanina. Čvrsto verujemo da svi ovi koraci, bilo mali ili veliki, dovode do ultimativnog mira.

Misija

PAX radi zajedno sa posvećenim građanima i partnerima kako bi zaštitili civile od ratnih dejstava, okončali oružano nasilje i izgradili pravedni mir.

Organizacija

PAX je partnerstvo između IKV (Međucrkveno mirovno vijeće) i Pax Christi. Godine 2006, ove dvije organizacije su se spojile pod imenom IKV Pax Christi. Od 29. januara 2014. godine, novo ime organizacije je PAX. Odbor IKV i Savjet poslanika Pax Christi pazi na misiju i identitet PAX-a. One doprinose razvoju vizije i nadgledaju glavne smjernice politike. (Pročitajte takođe Pitanja o PAX-u).

PAX radi pod imenom Pax Christi (Holandija) i IKV o mirovnim programima kao jedna organizacija sa jednim Nadzornim odborom i jednim Upravnim odborom. PAX djeluje nezavisno od političkih interesa i podržava ga široka grupa građana, društvenih organizacija i crkvi, uključujući Rimokatoličku crkva i Protestantsku crkvu u Holandiji (PKN). PAX radi na osnovu dvije centralne vrijednosti mira u oblastima sukoba:

    • Ljudsko dostojanstvo;
    • Solidarnost sa mirovnim aktivistima i žrtvama ratnog nasilja.

Naše centralne vrijednosti vode ka izraženijoj viziji mira i sigurnosti. U našem mirovnom radu, mi se vodimo konceptima ljudske bezbjednosti; odbrana i sigurnost civila vode naše odgovore konfliktu.

PAX je radio sa MATRA prije, posljednji put u Bosni 2006.

PAX su takođe završili projekat sa Potocari Memorial Centrom, koji je finansiran od strane Holandske Ambasade u Sarajevu.

PRONI Centar i Omladinski resursni centar Tuzla imaju odličnu saradnju i zajedničke projekte za mlade, izgradnju mira, ljudsku sigurnost i socijalni razvoj tokom proteklih 10 godina, dok su Resursni centar za mlade Tuzla i PAX još duže sarađuju na sličnim pitanjima. PRONI Centar i PAX nikada nisu sarađivali i svi mi to vidimo kao odličnu priliku za uspostavljanje saradnje.